bloglovin bloglovin bloglovin bloglovin bloglovin
RSS 2.0

Vreeswijk kaffefläcken

 
Har ju glömt att säg, att för ungefär ett år sedan då jag bodde i Göteborg så hade vi en kaffefläck av Cornelis på golvet som en besökare lade märke till! Ett tecken från ovan!
 


It seems like I forgot to tell you about the coffee stain that looks like the the Swedish/Dutch troubadour Cornelis Vreeswijk a visitor noticed when I lived in Gothenburg about a year ago. A sign from above!
 

Lyran

 
Besökte café Lyran efter Herrns frestande ord om platsen för ett par veckor sedan, och fick i samband med besöket reda på att Nils Ferlin minsann brukade vistas här! Min favoritpoet sedan jag var en liten, liten tös (märk väl ordvalen, jag var kortväxt och tanig när jag var liten!).
På tal om det så satt jag i klassrummet någon gång i mellanstadiet då de framtida längderna skulle räknas ut, i och med att min far nästan är två meter och min mor omkring 1.75 så räknades min framtida längd ut som ungefär min nuvarande längd, och då skrattade klassen barskt åt mig eftersom att jag var så liten och klen!
 
Nu är jag lång och klen.
 
 
I visited café Lyran after hearing the gent's tempting words about the place a couple of weeks ago, and found out that Nils Ferlin apparently visited the place a lot. My favourite poet since I was a tiny little girl (mark the words, I was very short and skinny when I was younger!)
Speaking of which, I remember one time in middle school when the future lengths of the pupils were calculated, since my father is about two meters and my mother about 1.75 m, my future length was told to be about as tall as my current one, and the whole class laughed sternly because I was so small and frail.

Now, I'm tall and frail.
 

So drink your martinis and stare at the moon, don't mind me I'll continue to croon
Tydligen rensar professorerna ut böcker från sina hyllor på institutionen, vilket betyder att man kan langa med sig en drös gratis hem. Fann en avhandling om Gustaf Hellström och känner mig löjligt berikad av guldfyndet!

Annars har huvudvärk samt tandvärk slagit sig ned i min kroppsboning, har förutom dessa tragedier fått en dos av depression (därav de svartvita bilderna förstås, mina reflektioner är anspråkslösa!). 
 
Nåväl. Nu; Cappu & Kompendium. Den vita skjortan (älskart' men spillde smoothie över den) finnes här, den transparenta grejen här.
 
The professors apparently clear out books from their shelves on the institution, which means that one can get a bunch for free to take home. I found a dissertation on Gustaf Hellström and feel ridiculously enriched by the gold!
 
Otherwise, headache and toothache have settled in my body dwelling, besides these tragedies I have received a dose of depression (hence the black and white images, my reflections are modest!).
 
Well then. Now, cappuccino and compendium. The white shirt can be found here, and the transparent coat-thing here