bloglovin bloglovin bloglovin bloglovin bloglovin
RSS 2.0

Tellement loin de ce mondeDen där koftan från Weekdays kollektion 2008 är ju bah SÅ MUMS. Basker från Kangol, strumpbyxor från en random italiensk strumpbyxaffär som gick konkurs, svarta spetströjan är hemmagjord och skorna är lånade från Cassandra

De senaste dagarna har (otroligt nog) varit fullpackade med happenings, därav begav jag mig till café Simrishamn häromdagen för att samla tankarna och läsa vid deras uteservering. Jag tar mitt nyinköpta kaffe, tänder en cigg och sätter mig vid ett ledigt bord. Jag har funderat på om Gud, Zeus, Jesus, Allah och Buddha har någon slags pakt gentemot mig då jag aldrig tycks ta det lungan. Alternativt så har jag kommit in i klimakteriet alldeles för tidigt.

Jag hinner läsa omkring en halv sida innan jag ser en gammal bekant slinka in mot uteterassen, och jag gömmer mitt huvud i boken medan jag så diskret jag kan, vänder mig om. En halvtimme senare så sitter både han, hans flickvän och tre andra bekanta vid samma bord trots mina uppmaningar om att min bok var väldigt intressant, och att jag behövde vara för mig själv lite. Till svar fick jag: "NÄDU COSETTE, du är bara deppig som vanligt! Det kan vi bota, kolla bara på mig; jag blev vräkt för inte så länge sedan och har två röda dots i registret, men inte sitter jag på Simrishamns café ensam med en bok för det!". Sedan drack dem upp mitt påtår och diskuterade om hur dumt det var att Oscar blivit vräkt trots att han förstört varenda rum i lägenheten och busringt sin husvärd fler gånger än jag vågar veta. Jag låtsas inte som att jag håller med, att förstöra en lägenhet utan konsekvenser är ju en fin tanke, men fungerar inte i grund och botten. Som kommunismen ungefär.The recent days, the time have been full of happenings, which is the main reason behind my visit to the café Simrishamn - mostly to collect thoughts and read at their outdoor seating. I take me newly purchased coffee, lights a cigarette and sit down at an empty table. I have been thinking about Zeus, Buddha, Allah, Jesus, and if they are trying to have some sort of pact against me, beacuse I never seem to have time to rest alone. It is either that, or I have already got my menopause.

I had the time to read about a half page before I see an acquaintance popping in to the terrace, and I hide my head in the boook while I as discreet as I can, turn around. Half an hour later, he sits at my table with his girlfriend, and three other acquaintances. I try to tell them that my book is incredibly intersting, and that I would like to be alone for a while. In reply I received this; "OHNO, Cosette, you are just depressed as always! We can cure that, just look at me, I got evicted not so long ago, and a lot of other shit! Despite all that, I don't sit alone at the Simrishamn café and read a book!" They drink all my fill-up, and discussed how wrong It was to let Oscar be evicted, even though he destroyed every room in the apartment and prank-called his house caretaker more times than I dare to know. I did not pretend like I agreed, destroying an apartment without any conseqenses is indeed a nice thought, but does not work basically, or practically. Just like the communsim.


galleri'n.

Jag och mina vapenbröder Pamela och Linn drog runt på gallerinatten i Malmö för att beundra konst och punda vin från konstnärer. När vi har gått i en halv evighet för att komma till moderna museet, så har dem endast ett värdelöst performance att bjuda på. Av en man som lägger skräp i en låda.

Vi går utan skor vidare med skavsår emot Rådhushallen som slutdestination. Då är konstnatten över, jag protesterar genom att sno åt mig en gul ballong som hängde utanför

Folk förstår ju inte att "djupa" ready-mades för det mesta bara är ihopsatt skit, med en senare tanke bakom. Pamelas karl har en tämligen känd fader som säljer konst för cirkus 60.000 per verk,  och hans kommentar till detta var; "HAHA, JAG KÖPTE DEN HÄR TEJPEN FÖR EN TIA PÅ ICA, OCH JAG SÅLDE DEN NYSS FÖR 60.000 spänn, FOLK ÄR JU DUMMA PÅ RIKTIGT"

Lite samma tanke bakom oss tre under forntida formlektioner då vi drejar och råkar stöta till leran så att en kopp blev sne och liknande, vi behöll det mesta och kallade det för "modern konst". Minns en speciell dag då en vikarie kollar på Pamelas och min "moderna konst" och ungefär säger till mig:
"Asså shit, ni är så duktiga!"
- Eh, ja, tack.
- Kan ni inte lära mig? Det där snea ni gör är så coolt, hur tänker ni?
- Jag tänkte: "ahfan, jag glömde sätta fast drejplattan igen, nu är det snett, men jag orkar inte dreja ett nytt fat. Skit i det, jag behåller det ändå".
- Haha, nej men seriöst!
- ...I and my comrades Pamela and Linn, went to to gallery night in Malmö to admire the art - and get free wine from the artists. After walking in half an eternity to get to the musem of modern art, the only thing they offer is a worthless performance. Of a man who puts junk in a box.

We walked without shoes towards our final destination, and when we came there, the gallery night was over. I protested by stealing a yellow balloon that hung outside.

People these days doesn't seem to understand how the artists fool them all the time, by doing ready-mades with a subsequent thought behind It all and other stupid things. Pamela's boyfriend have a rather famous father who sells art at an amount of 60.000 kr per work (6 229,62 EUR, or 8 292,91 USD), his comment to this is; "HAHA, I ALMOST GOT THIS TAPE FOR FREE AT A SUPERMARKET, AND I RECENTLY SOLD IT FOR 60.000 bucks, PEOPLE ARE SO STUPID"

It reminds me of the ancient times when the three of us (I, Pamela and Linn) went to classes about pottering, and accidentally bump into that clay so that a cup was crooked etc, we kept the most of It for fun and called It "modern art". I remember a special day when a substitute check on my and Pamela's "modern art", she turns to me and says;
"Wow, you are so talented"
- Uh, yes, thanks.
- Could you please teach me how to do It? The crooked things you are doing is so cool. What is your thought behind It all?
- I thought; "Hell, I forgot to attach everything straight again, now It got crooked, but I don't want to make another one. Fuck It, I'll keep It anyway"
- Haha, no seriously!
- ...

Skisser för hösten
Förlåt för all förvirring och hänvisning, jag har klarat upp allt nu. Den här bloggen kommer att fortsätta som vanligt, den jag publicerade i mitt senaste inlägg (Cosettemunch.blogspot.com) kommer främst att användas som inspirationsdump, samt överflödiga bilder som blir för mycket att publicera här.
Så, stanna här, stanna där, stanna på båda ställen om så önskar.

Jag har hundratals praktiska anledningar till att behålla den här, men en av de viktigaste är att namnet till den här bloggen är så fräsigt, och att jag kämpade som en rabiessmittad kanin i Australien för att få det.

(Bilden föreställer en teckning jag gjorde för omkring två år sedan!)Sorry about all the confusion and reference, I have everything sorted out now. This blog will continue as usual, the blog I mentioned in my last post (Cosettemunch.blogspot.com) will mainly be used as an inspiration-dump, and redudant images that feels to much to publish here.
So, stay here, stay there, stay at both blogs If you desire.

I have hundreds of practical reasons to keep It here, but one of the most important is that the name of this blog is so classy (reference to one of my favoourite songs), and I fought like a rabid rabbit in Australia to get hold of It.

(The picture is an illstration I made about two years ago)